Kościół Katolicki w Lipuszu

Kościół Katolicki został wzniesiony w latach 1866 – 67 i stanął na miejscu poprzedniego, drewnianego, który spłonął w 1860 roku, prawdopodobnie podczas pożaru części wsi. Nowy kościół powstał za czasów pełnienia posługi kapłańskiej przez ks. W.Kiedrowskiego. Budowniczym kościoła był Kleefeld. Duża i okazała świątynia została zbudowana w stylu neogotyckim. Kościół wspaniale prezentuje się w panoramie wsi. Brakuje mu tylko wysokiej wieży. Władze pruskie nie wyraziły bowiem zgody na zbudowanie wieży. Pozwoliły jedynie na wzniesienie niewysokiej dzwonnicy.

Wnętrze kościoła

Wnętrze kościoła urzeka swą przestronnością. Poza pięknym, bogato rzeźbionym ołtarzem głównym, skromniejszymi, ale też pięknymi ołtarzami bocznymi, budzi także zachwyt wspaniała robota ciesielska – drewniane smukłe filary i ich połączenia z konstrukcją stropową.(Lemańczyk, 1989, str. 66) Dalszemu, znacznemu wzbogaceniu uległ wystrój kościoła w okresie międzywojennym. W 1924 roku artysta malarz Drapiewski namalował na sklepieniu i ścianach bocznych prezbiterium oraz na frontowych ścianach naw szereg obrazów. Na jasnoniebieskim tle sklepienia krzyżowego namalował artysta w poszczególnych zagłębieniach nie powtarzające się postacie aniołków. (Lemańczyk, 1989, str. 107) Ścianę nawy środkowej, powyżej łuku prezbiterium zajął obraz świętego miasta Jeruzalem. Ścianę frontową prawej nawy bocznej pokryto dużym obrazem przedstawiającym Przemienienie Pańskie, natomiast na ścianie lewej nawy umieszczono obraz alegoryczny wyobrażający Najświętszą Marię Pannę w chmurach niebieskich. Na obrazie tym znajduje się anioł, który opuszcza różę na wieś Lipusz. (Lemańczyk, 1989, str.108). Po zakończeniu II wojny światowej uległ dużym zmianom. W zasadniczy sposób zmieniło swój wygląd prezbiterium. Dotąd ciemne i ponure, urzeka jasnością i pięknem.

Dodatkowe efekty świetlne uzyskano przez zamurowanie środkowego okna i wykonanie witraż w dwóch oknach bocznych. Niski i skromny ołtarz główny uzyskał obecny wspaniały wygląd. Wśrodkowej części ołtarza został zachowany obraz św. Michała, patrona lipskiego kościoła. Za obrazem w specjalnie zbudowanym tle została umieszczona cudem uratowana z pożaru poprzedniego kościoła figura Matki Boskiej Lipskiej. Podczas uroczystości poświęconych Najświętszej Marii Panny. Figura zostaje odsłonięta przez podniesienie obrazu św. Michała i ukazuje się wiernym w całym bogactwie swego wspaniałego wyglądu na jasnobłękitnym tle, dyskretnie podkreślonym sztucznym światłem. Zmodernizowano i odrestaurowano też wszystkie ołtarze boczne kościoła. Dodatkowym elementem jest piękny zegar umieszczony przy ścianie nawy bocznej. Dawne długie ławki wypełniające kościół w poprzek naw przerobiono tak, że wprowadzono trzy przejścia. Całkowitej wymianie uległy stropy naw kościelnych. Cała drewniana konstrukcja została pomalowana i pozłocona.(Lemańczyk, 1989, str. 209).

ks. Jan Ostrowski

Obecnie proboszczem parafii jest ks. Jan Ostrowski, który czynnie uczestniczy w życiu parafii i społeczności lipskiej. Dzięki zasługom ks. Ostrowskiego i ofiarności parafian zostały zakupione dzwony elektryczne oraz wybudowano przy kościele Kaplicę Pogrzebową wraz z parkingiem.

--
Opracowanie: Karolina Lamk ( )


do opracowania tekstu wykorzystano fragmenty książki:
Lemańczyk M. (1988): Lipusz, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie