Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu

Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego powstało dzięki staraniom członków lipskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, którego podstawowym celem działalności jest kultywowanie kultury kaszubskiej – języka, tradycji, zwyczajów, ochrona przed zapomnieniem historii Lipusza, Kaszub i całego Pomorza. Muzeum jest najmłodszą placówką muzealną w powiecie kościerskim.

Inspiratorem był Stanisław Lewna, emerytowany leśniczy, który zbierał eksponaty od okolicznych mieszkańców i odnawiał uszkodzone sprzęty.

W muzeum znajdują się przedmioty używane jeszcze do niedawna w lipuskich i kaszubskich domach oraz gospodarstwach rolnych. Obecnie eksponowanych jest około 170 przedmiotów. Szczególnym obiektem jest dawny konny wóz strażacki z ręczną pompą – własność lipuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Muzeum powstało w kościele poewangelickim, który od zakończenia II wojny światowej stał opustoszały.

--
Opracowanie: Karolina Lamk ( )