Witaj serdecznie na stronie internetowej lipusz

Sekretarz Gminy i p.o. Z-cy Wójta

Marek Klasa

Telefon: 058-687-45-15
058-687-45-30
tel. kom. 0 600 721 127
tel/fax: 058-687-45-91
e-mail: uglipusz@interia.pl
Godziny przyjęć interesantów: 7.30 - 15.30

Kompetencje:

Sekretarz gminy i p.o. Zastępca Wójta:

 1. wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym zakresie:
  • przydziela czynności dla poszczególnych stanowisk pracy
  • informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych,
  • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
  • nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykaz akt,
  • nadzoruje właściwą gospodarkę finansową na zakup materiałów biurowych,
  • przedstawia Wójtowi propozycje do powierzania określonych czynności pracownikom, a w szczególnie tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,
  • dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenia,
 2. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu,
 3. uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,
 4. współpracuje z Radą Gminy i nadzoruje pracę obsługi Rady; jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
 5. nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady,
 6. współpracuje z organami sołectw,
 7. zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 8. przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy,
 9. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
 10. kontroluje prowadzenie spraw osobowych pracowników.
 11. odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkami pracy,
 12. prowadzi ewidencję kontroli zewnętrznych,
 13. inicjuje działania w zakresie realizacji zadań pokontrolnych,
 14. nadzoruje przestrzeganie zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 15. organizuje pracę urzędu i koordynuje działania poszczególnych stanowisk pracy,
 16. nadzoruje organizację i przeprowadzenie kampanii wyborczych i referendalnych na terenie gminy,
 17. prowadzi sprawy gminy powierzone przez Wójta.
--
Opracowane na podstawie BIP Lipusz