Tuszkowska matka

Z kilkusetletnią sosną , nazwana przez okolicznych mieszkańców Tuszkowską Matką, wiąże się piękna legenda, która wyjaśnia pochodzenie :
„W Tuszkowach zmarła najstarsza wiekiem kobieta zwana Tuszkowską Matką. Cała wieś uczestniczyła w kondukcie żałobnym. Z tyłu powoli wieziono trumnę na wozie poruszanym przez woły. Nie milkły nabożne pieśni. Kondukt posuwał się powoli dawną piaszczystą drogą na cmentarz w Lipuszu. Kiedy żałobna procesja znalazła się w połowie drogi między Tuszowami a Lipuszem, wszyscy usłyszeli piękny śpiew jakiegoś ptaka, dziwne, gdyż była już późna jesień. Śpiew ptaka był tak donośny, że wystraszone woły nie chciały iść dalej. Gwałtownie szarpnęły wozem, w wyniku czego trumna zsunęła się na ziemię. Uczestnicy pogrzebu uznali całe to zdarzenie za znak , że zmarła obrała sobie jako miejsce wiecznego spoczynku ten właśnie pagórek, nad którym zjawił się ptak. Pochowali ją więc opodal drogi na zboczu pagórka. Na grobie starej kobiety wyrosła sosna, która potężniała z biegiem lat. Na pamiątkę tego wydarzenia nazwano tę sosnę - Tuszkowską MatkąTuszkowska Matka to jeden z cenniejszych walorów gminy Lipusz, które warto zobaczyć.
M.Lemańczyk, Lipusz
 

--
Opracowanie: Karolina Lamk ( )


do opracowania tekstu wykorzystano fragmenty książki:
Lemańczyk M. (1988): Lipusz, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie