Witaj serdecznie na stronie internetowej lipusz

Urząd Gminy Lipusz

Urząd Gminy w Lipuszu
ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel: 058-687-45-30
058-687-45-15
tel. kom. 603-510-591
tel/fax. 058-687-45-91

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Wójt Gminy Sekretarz Gminy i p.o. Z-cy Wójta Skarbnik
Mirosław Ebertowski
tel.: 058-687-45-15
058-687-45-30
» szczegóły
Marek Klasa
Telefon: 058-687-45-15
058-687-45-30
tel. kom. 0 600 721 127
tel/fax: 058-687-45-91
e-mail: uglipusz@interia.pl
» szczegóły
Maria Kierzk
Telefon: 058-687-45-15;
058-687-45-30
fax: 058- 687-45-91
» szczegóły
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Lipusz
Wykaz stanowisk pracy Urzędu Gminy Lipusz
Skład rady gminy
Biuletyn Informacji Publicznej (nowe okno)
Oficjalna strona Urzędu Gminy Lipusz (nowe okno)

Gmina - to wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium. Może występować również jako jednostka samorządu specjalnego np. gmina wyznaniowa, gmina szkolna.
Od 1990 r. w Polsce gmina (od niem. Gemeine) jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gminą miejską. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne.
Władze w gminie sprawują wybrani w demokratycznych wyborach urzędnicy, zaś zadania gminy dzielimy na własne – nadane ustawowo i zlecone przez władze państwowe.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
Organami gminy są:
* rada gminy;
* wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, województwo samorządowe).
Na terenie kraju znajduje się 2478 gmin, w tym 65 gmin mających status miasta na prawach powiatu. Największą terytorialnie gminą w Polsce jest Pisz w powiecie piskim, zajmuje terytorium 635 km².
Status samorządu gminnego reguluje w Polsce ustawa z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym, (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95)

--
Opracowane na podstawie BIP Lipusz