Witaj serdecznie na stronie internetowej lipusz

Wykaz stanowisk pracy Urzędu Gminy Lipusz

 • Stanowisko ds.gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg lokalnych i gminnych, oraz gospodarki nieruchomościami
  Pokój Nr 3 - podinsp. Krzysztof Drozdowski
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.32
 • Stanowisko ds. księgowości
  Pokój Nr 4 - insp. Anita Puzdrowska
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.35
 • Stanowisko ds. księgowości oświatowej
  Pokój Nr 10 - insp. Barbara Grzenia
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.26
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej
  Pokój Nr 14 - insp. Małgorzata Czapiewska
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.29
 • Stanowisko ds. obronnych i działalności gospodarczej
  Pokój Nr 8 - insp. Maria Borowicz
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.24
 • Stanowisko ds. obsługi kancelarii i spraw kadrowych
  Pokój Nr 1 - insp. Elżbieta Nierzalewska
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew. 20 i 21
 • Stanowisko ds. obsługi kasowej
  Pokój Nr 4 - insp. Irena Broniecka - Naczk
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.35
 • Stanowisko ds. obsługi prawnej
  Pokój Nr 6 - insp. Ryszard Senger
 • Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów oraz czystości i porządku w gminie.
  Pokój Nr 3 - podinsp. Emilia Lipińska
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.32
 • Stanowisko ds. obywatelskich
  Pokój Nr 8 - insp. Jolanta Senger
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.24
 • Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych
  Pokój Nr 8 - insp. Maria Borowicz
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.24
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę
  Pokój Nr 9 - podinsp. Zbigniew Żabiński
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.27
 • Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Pokój Nr 9 - insp. Mirosław Kleinszmit
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.27
 • Stanowisko ds. płac
  Pokój Nr 13 - insp. Irena Węsierska
  tel.(058) 687-45-15 wew. 22
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
  pokój Nr 13 - insp. Mariola Laska
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.22
 • Stanowisko pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
  Pokój Nr 10 - insp. Barbara Lemańczyk
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew.26
 • Gminne Centrum Informacji
  ul. Młyńska 12
  83-424 Lipusz
  tel/fax. (058) 687-45-77
  e-mail: gcilipusz@wp.pl
  insp. Emilia Pellowska
  ref. Maria Ebertowska
 • Stanowisko ds. oświaty i tyrystyki
  Pokój Nr 10 - insp. Mirosława Stolc
  tel. (058) 687-45-15 lub 30 wew. 26